2$ thật mạ vàng con Rồng Rồng Xanh Hạnh Phúc (Buhtan - đất nước hạnh phúc nhất TG) 1 triệu $ mạ vàng Rồng Rồng Vàng 1 triệu Macao Rồng Đỏ seri Sảnh Rồng 23456789 Rồng Đỏ Macao 2024 2$ thật mạ vàng Rồng 2024 Combo Đại Phát Lộc Combo Tứ Long Tranh Hùng Combo Đại Phát Tài Combo 3 tờ Thành Công Cặp tiền Messi + Ronaldo Đồng bạc hoa xòe chuẩn cổ 20 cent (Đang sale 1 cặp 600k) Bộ 2$ mạ vàng Thần Tài 1 triệu $ mạ vàng Thần Tài Tiền World Cup Qatar 2022 Bộ 3 tờ Fifa WC 2022 0 euro WC 2022 - Argentina 0 euro WC 2022 - Brazil 0 euro WC 2022 - Anh
Nhập khoảng giá VNĐ : Từ         đến         

Công phiếu nuôi quân ( 1964 ) 

Công phiếu nuôi quân của Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam phát hành năm 1964. Được phát hành trong các khu có sự hoạt động quân sự của Quân Giải Phóng và Chính quyền Mặt trận. Gồm 5 loại : 200 đồng, 500 đồng, 1.000 đồng, 5.000 đồng và 10.000 đồng. Mặt trước có chữ ký của Ủy viên tài chánh và mặt sau có dòng chữ cảnh báo "Trường hợp bị mất công phiếu báo ngay cho Ủy ban Mặt trận địa phương biết họ tên, số hiệu, giá trị và nơi mua công phiếu để xét truy hoàn".

125 Yên Lạc, Hai Bà Trưng, Hà Nội

www.VuaTienTe.vn