Cặp tiền Messi + Ronaldo Đồng bạc hoa xòe chuẩn cổ 20 cent (Đang sale 1 cặp 600k) Bộ 2$ mạ vàng Thần Tài 1 triệu $ mạ vàng Thần Tài Tiền World Cup Qatar 2022 Bộ 3 tờ Fifa WC 2022 0 euro WC 2022 - Argentina 0 euro WC 2022 - Brazil 0 euro WC 2022 - Anh 0 euro WC 2022 - Đức 0 euro WC 2022 - Bồ Đào Nha 100 Macao con mèo Phúc 2023 100 Macao Mèo Phúc seri full 8 100 Macao Mèo Phúc seri full 9 100 Mèo Macao Tết sảnh 23456789 100 Mèo Macao Tết full 8 100 Mèo Macao Tết full 9 100 Macao con Mèo Tết 2023 1 triệu Mèo Macao 2023 100 triệu $ Mèo seri full 8
Nhập khoảng giá VNĐ : Từ         đến         

Công phiếu nuôi quân ( 1964 ) 

Công phiếu nuôi quân của Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam phát hành năm 1964. Được phát hành trong các khu có sự hoạt động quân sự của Quân Giải Phóng và Chính quyền Mặt trận. Gồm 5 loại : 200 đồng, 500 đồng, 1.000 đồng, 5.000 đồng và 10.000 đồng. Mặt trước có chữ ký của Ủy viên tài chánh và mặt sau có dòng chữ cảnh báo "Trường hợp bị mất công phiếu báo ngay cho Ủy ban Mặt trận địa phương biết họ tên, số hiệu, giá trị và nơi mua công phiếu để xét truy hoàn".

125 Yên Lạc, Hai Bà Trưng, Hà Nội

www.VuaTienTe.vn