Đồng bạc hoa xòe 20 cent Bộ 2$ mạ vàng Thần Tài 1 triệu $ mạ vàng Thần Tài Tiền World Cup Qatar 2022 Bộ 3 tờ Fifa WC 2022 0 euro WC 2022 - Argentina 0 euro WC 2022 - Brazil 0 euro WC 2022 - Anh 0 euro WC 2022 - Đức 0 euro WC 2022 - Bồ Đào Nha 100 Macao con mèo Phúc 2023 100 Macao Mèo Phúc seri full 8 100 Macao Mèo Phúc seri full 9 100 Mèo Macao Tết sảnh 23456789 100 Mèo Macao Tết full 8 100 Mèo Macao Tết full 9 100 Macao con Mèo Tết 2023 1 triệu Mèo Macao 2023 100 triệu $ Mèo seri full 8 100 triệu $ Mèo seri full 9
Nhập khoảng giá VNĐ : Từ         đến         
- MPC Series 641 (7) - MPC Series 661 (7) - MPC Series 681 (6)
- MPC Series 692 (5)

Chứng chỉ chi phó MPC ( Hay giấy bạc quân đội Mỹ dùng tại Việt Nam 1965 – 1973 )

Từ tháng 3.1964 trở đi, các nước đồng minh đổ quân vào miền Nam VN, xây nhiều cơ sở quân sự. Do đó kể từ ngày 31.8.1965 các nhân viên và quân đội Hòa Kỳ được trả lương bằng chứng chỉ chi phó MPC ( hay gọi là đô la đỏ vì màu đỏ của tờ chứng chỉ ) Chỉ được dùng trong các hợp tác xã Mỹ, cấm lưu hành trong dân chúng VN. Có thể đổi ra giấy bạc VN theo hồi xuất 118$ = 1Mỹ kim qua Quân tiếp vụ Hoa Kỳ

125 Yên Lạc, Hai Bà Trưng, Hà Nội

www.VuaTienTe.vn