Số sản phẩm : 0
Thành tiền : VND
Xem giỏ hàng

2$ thật mạ vàng con Rồng Rồng Xanh Hạnh Phúc (Buhtan - đất nước hạnh phúc nhất TG) 1 triệu $ mạ vàng Rồng Rồng Vàng 1 triệu Macao Rồng Đỏ seri Sảnh Rồng 23456789 Rồng Đỏ Macao 2024 2$ thật mạ vàng Rồng 2024 Combo Đại Phát Lộc Combo Tứ Long Tranh Hùng Combo Đại Phát Tài Combo 3 tờ Thành Công Cặp tiền Messi + Ronaldo Đồng bạc hoa xòe chuẩn cổ 20 cent (Đang sale 1 cặp 600k) Bộ 2$ mạ vàng Thần Tài 1 triệu $ mạ vàng Thần Tài Tiền World Cup Qatar 2022 Bộ 3 tờ Fifa WC 2022 0 euro WC 2022 - Argentina 0 euro WC 2022 - Brazil 0 euro WC 2022 - Anh


Thống kê năm phát hành tiền polymer VN

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sau khi nghiên cứu đưa ra loại tiền polymer có khả năng chống giả, có độ bền cao hơn, dễ cho người sử dụng nhận biết tiền giả hơn, khó làm giả hơn được bắt đầu in ở Việt Nam vào năm 2003 . 

Tiền polymer Việt nam có năm phát hành là 2 số đầu trong dẫy seri :
Ví dụ seri là : 03231023 thì tờ đấy phát hành năm 2003

( Cập nhật đến tháng 3/2013 )

- Loại 10.000 :   2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013                         ( 7 tờ ) 
- Loại 20.000 :   2006, 2007, 2008, 2009, 2012                                           ( 5 tờ )
- Loại 50.000 :   2003, 2004, 2005, 2006, 2009, 2011, 2012                         ( 7 tờ ) 
- Loại 100.000 : 2004, 2005, 2006, 2008, 2010, 2011 , 2012                        ( 7 tờ ) 
- Loại 200.000 : 2006, 2007, 2009, 2010, 2011                                           ( 5 tờ )
- Loại 500.000 : 2003, 2004, 2005, 2006 ,2008, 2009, 2010, 2011, 2012       ( 9 tờ )

Thông kê dưới đây có thể còn thiếu sót mong các bạn bổ xung thêm !
Sưu tầm

 

125 Yên Lạc, Hai Bà Trưng, Hà Nội

www.VuaTienTe.vn